Goed doen in Nederland

Troon voor de onbekende vrijwilligerModern vrijwilligeren
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking doet minstens één keer per jaar iets aan vrijwilligerswerk.
Hieronder valt ook het les geven, scholen bouwen of putten slaan in een ver en arm land, maar verreweg het meeste vrijwilligerswerk gebeurt bij een sportvereniging of kerkelijke organisatie in Nederland. Mensen die aan vrijwilligerswerk doen zijn vaak hoger opgeleide Nederlanders met een kerkelijke achtergrond.
Uit interviews met vrijwilligers blijkt dat zij vrijwilligerswerk voornamelijk doen om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden te leren. Bovendien geeft het ze een goed gevoel.

Steeds minder vaak wordt vrijwilligerswerk gemotiveerd door carrièremogelijkheden. Men vindt het belangrijker om betrokken te zijn bij de maatschappij en dit ook uit te dragen.

Een vrijwilliger besteedt gemiddeld 18,4 uur per maand aan zijn/haar onbetaalde werk. Bij ongeveer de helft van de vrijwilligers bestaan deze uren uit slechts één taak. Was vroeger een vrijwilliger nog een manusje-van-alles, in deze eeuw heeft de vrijwilliger zich ontwikkeld van alleskunner naar specialist. Dit komt vooral door de steeds betere organisatie van vrijwillig werk.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zal er de komende jaren niet zo veel veranderen in de hoeveelheid vrijwilligers in Nederland. Dankzij de vergrijzing, het stijgende opleidingsniveau en de professionalisering van vrijwilligersorganisaties wordt de groep vrijwilligers in Nederland misschien iets groter.

This entry was posted in Global Interest, Perfectly Flawed and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply