Workshop Spelkader

Elk onderwerp kan anders ervaren worden door er mee te spelen. Deze workshop doen we dat door in het proces van spelontwerp te duiken en in een razendsnel tempo een fysiek spel te maken. In één dag maakt u een speelbaar prototype.

Het doel van deze dag is het proces. Bij het maken van een spel zet u een onderwerp in een nieuw kader. Dit spelkader helpt om vrijer om te gaan met het onderwerp en met elkaar. Door een onderwerp te ‘verspelen’ ervaart u verandering in perspectief, rollen en mogelijkheden rondom dit onderwerp. Het proces van spel-maken geeft vaak ruimte aan andere perspectieven, nieuwe ingevingen en het creatief inzetten van besluitvorming en risicogedrag. Het ontwerpen (en spelen) van een spel is een leertraject waarin u verschillende praktijken bij elkaar kunt brengen.

Een spelkader geeft ruimte om spanningsvelden te verkennen, stimuleert procesbewustwording en procesontwikkeling, geeft inzicht in rollen en actiemogelijkheden en motiveert het vrijer verkennen van scenario’s.

Het spel-onderwerp kan alles zijn. Juist moeilijke, complexe of zware onderwerpen lenen zich uitstekend voor een speelse benadering. Binnen het spelkader kunt u op een andere manier omgaan met complexiteit en onzekerheid. In een spel is ruimte voor zowel flow als frustratie. Samen gaan we het speelveld, de spelers, mogelijk spelgedrag en spelinzet vinden van uw onderwerp.

Aan hand van uw inbreng gaat u een dag samenwerken in een zelf gecreëerde context. Er is een ruime hoeveelheid spelmateriaal aanwezig om mee te ontwerpen.

Programma

10:00Snelle spelronde en introductie spel
Onderwerp in spelonderdelen
Verkennen verschillende spelvormen
12:30Lunch en spelen
13:30Splitsing in spelteams
Verder ontwikkelen spel
16:00Spel spelen van andere team
Spelpresentatie en feedback
17:00Naspel

Voor meer informatie en boekingen mail naar priscillaharing@hotmail.com