Workshop Spelkader

Elk onderwerp kunnen we anders ervaren door er mee te spelen. Deze workshop doen we dat door in het proces van spelontwerp te duiken en in een razendsnel tempo een fysiek spel te maken. Het doel van deze dag is het proces.

Bij het maken van een spel zet u een onderwerp in een nieuw kader. Dit spelkader helpt om vrijer om te gaan met het onderwerp en met elkaar. Het samen invullen van uw spelkader is een gedachte-oefening rondom uw eigen onderwerp en een oefening in samenwerken.


Het proces van spel-maken geeft vaak ruimte aan andere perspectieven, nieuwe ingevingen en het creatief inzetten van besluitvorming en mogelijk risicogedrag. Tijdens het ontwerpen (en spelen) van een spel kunt u verschillende praktijken bij elkaar brengen.

“Ontzettend leuk om te doen. Daagt je uit om op een andere manier naar een probleem te kijken.”

We beginnen de dag met een korte introductie van spel en speelsheid. Samen bespreken we definities van spel en nemen we verschillende voorbeelden door.

“Interessante kennis over het begrip spel en denkers die daar mee bezig zijn geweest.”


Een spelkader geeft ruimte om spanningsvelden te verkennen, stimuleert procesbewustwording, geeft inzicht in rollen en actiemogelijkheden en motiveert het vrijer verkennen van scenario’s.

Het spel onderwerp kan alles zijn. Juist moeilijke, complexe of zware onderwerpen lenen zich uitstekend voor een speelse benadering. Binnen het spelkader kunt u op een andere manier omgaan met complexiteit en onzekerheid. In een spel is ruimte voor zowel flow als frustratie. Samen gaan we het speelveld, de spelers, mogelijk spelgedrag en spelinzet vinden van uw onderwerp.

“Verrassende en verschillende perspectieven op een onderwerp.”


Na de lunch nemen we alles wat we in het spelkader hebben gezet en kiezen we uit het speelveld, spelers, spelgedrag en spelinzet een interessante combinatie om een spel mee te ontwerpen. Er is voldoende materiaal aanwezig om een spel mee te maken.

Aan het einde van de middag spelen we het spel van de ander en bespreken we samen onze spelerservaring.

“Was gewoon heel leuk!”


Programma

10:00Welkom
Spel en speelsheid
Onderwerp in spelonderdelen kaderen
12:30Lunch en spelen
13:30Splitsing in teams
Ontwikkelen spel
16:00Spel spelen van andere team
Spelpresentatie en feedback
17:00Naspel

Geschikt voor 6-20 deelnemers. Voor meer informatie en boekingen, neem contact op