Artefacts

Informatiedichtheid in advertentie

effecten-van-informatiedichtheid_bsc-thesis

Effecten van informatiedichtheid in een advertentie gelet op visuele informatie en de neiging tot nadenken

Dit onderzoek vraagt zich af op welk informatieniveau van een uiting we het beste kunnen communiceren met een specifieke doelgroep, te beoordelen naar niveau van neiging tot nadenken, zodat de doelgroep de boodschap onthoudt. De onderzoeksvraagstelling hierbij is:
Wat is de invloed van de hoeveelheid informatie in een advertentie op de effectiviteit van deze advertentie gelet op het effect van neiging tot nadenken?
Deelvragen hierbij zijn:
• Bij welke hoeveelheid informatie wordt het meeste van de advertentie onthouden (zo effectief mogelijk)?
• Wanneer kan men iets definiëren als ‘ informatie’ in een advertentie? En hoe gaat men hierbij om met visuele informatie?
• Welke invloed heeft de neiging tot nadenken op de optimale informatiedichtheid voor de hoeveelheid onthouden informatie?

Bookmark the permalink.

Leave a Reply